Certifikát NCAGE 4046M
Certifikát ISO

Vitajte na stránke spoločnosti Chirosan, s.r.o.

Spoločnosť Chirosan, s r. o. vznikla v roku 2000 v Piešťanoch.

V roku 2001 sa spoločnosť presťahovala do vlastných, exkluzívnych priestorov, v ktorých má ideálne možnosti pre výrobu a montáž svojich produktov v úpravách podľa individuálnych požiadaviek klienta ako aj pre poskytovanie servisu.

 • Významným prínosom v snahe o dosiahnutie spokojnosti svojich zákazníkov je efektívne uplatňovanie systému manažmentu kvality podľa STN EN ISO 9001:2009. Uvedené aktivity umožňujú napĺňať cieľ spoločnosti - prinášať nové technológie a inovatívne produkty pre slovenské zdravotníctvo.
 • Od svojho vzniku nadobudla spoločnosť Chirosan, s.r.o. stabilné postavenie na slovenskom ako aj zahraničnom trhu.
 • Obchodnými partnermi – odberateľmi – spoločnosti sú prakticky všetky zdravotnícke zariadenia a špecializované obranné a záchranné zložky na území Slovenskej republiky.
V profesionálne vybavených dielenských priestoroch dokážu naši vysokokvalifikovaní pracovníci s dlhoročnou praxou bezchybne vyrobiť, spracovať, skompletizovať, prípadne servisovať všetky zariadenia, ktoré naša spoločnosť ponúka.

Výrobný program spoločnosti CHIROSAN, s.r.o.:

Ďalšia činnosť spoločnosti CHIROSAN, s.r.o.:

 • servis zdravotníckej techniky
 • metrologické služby – overovanie meradiel tlaku krvi a tónových audiometrov
 • obchodná činnosť:
  • predaj zdravotníckej techniky
  • predaj zdravotníckych pomôcok
  • predaj chemických prípravkov pre úpravu vody v masážnych bazénoch

Spoločnosť CHIROSAN, s.r.o. dlhodobo pomáha kultúrnym zariadeniam, školám, nadáciám a podporuje vrcholových, ale aj amatérskych športovcov. Finančne i organizačne prispieva na činnosti viacerých športových kolektívov i jednotlivcov.