Autorizované metrologické pracovisko

Metrologické pracovisko vykonáva overovanie audiometrov, prístrojov pre vyšetrovanie sluchu a tonometrov, prístrojov na meranie neinvazívneho arteriálneho tlaku krvi. Vykonávané činnosti sú v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17025 [17] a ďalších noriem a predpisov.

Audiometre a tonometre sú zdravotnícke zariadenia dôležité pre ochranu zdravia a preto ich zaraďujeme medzi určené meradlá. Tým je určená ich dôležitosť. Cieľom metrologického pracoviska je s maximálnou zodpovednosťou pristupovať k činnostiam, ktoré tento prístroj metrologicky kontrolujú. Spoľahlivosť a vysoká kvalita vykonávaných prác je prvým krokom k spokojnosti zákazníka a jeho dôveru k nameraným hodnotám a tým k správnemu určeniu diagnózy pacienta.

Laboratórium je zriadené pod názvom:

Autorizované metrologické pracovisko

V priestoroch:

CHIROSAN, s.r.o.

Sadová 2
922 03 Vrbové
Vedúci metrologického pracoviska:

Ing. Tamajka Marián

Rozsah overovania:

Položka Druh overovaných meradiel
(Pol. prílohz č. 1 k vyhláške 210/2000 Z.z.)
Merací rozsah Rozšírená neistota U
(k=2)
Zavedené metódy Ostatné špecifikácie
Druh Dokumentácia
1 Neinvazívne meradlá tlaku krvi
a) mechanické
b) elektromechanické
(pol.: 2.3.1)
(0 až 40) kPa 0,2 kPa Priame porovnanie PPo 2/2013
PPo 3/2013
Overovanie v laboratóriu alebo na mieste u zákazníka
2 Tónové audiometre

(pol.: 6.1.3)
vzdušné vedenie: (-10 až 120) dB ref.hl. 2.10-5 Pa v rozsahu frekvencií (125 až 8000) Hz 1,0 dB Priame porovnanie PPo 1/2013 Overovanie v laboratóriu
Kostné vedenie (-10 až 100) dB ref.hl. 1 µN v rozsahu frekvencií (250 až 8000) Hz 1,5 dB