Obchod

Spoločnosť CHIROSAN, s.r.o. sa zaoberá obchodom so zdravotníckou technikou, zdravotníckymi pomôckami a predajom chemických prípravkov pre úpravu vody v hydromasážnych bazénoch.

Filozofiu a obchodnú stratégiu našej spoločnosti formuluje vysoká profesionalita, dôslednosť a špecifickosť, ktorá sa prejavuje aj v ponúkaných službách.

Naša spoločnosť je v poli slovenského zdravotníctva etablovaná kvalitou a inovatívnymi riešeniami, ktoré dokazuje množstvo inštalovanej medicínskej techniky a materiálov, zachraňujúcich ľudské životy a zlepšujúcich úroveň zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť CHIROSAN, s.r.o. zabezpečuje prestavbu motorových vozidiel pre dopravnú i záchrannú službu, prevoz ranených a chorých, vozidiel určených na prepravu krvi a krvných derivátov a iné špeciálne úpravy ako napríklad pre potreby požiarnej ochrany, policajného zboru, pohrebnej služby...

Súčasťou produkcie sú mobilné chirurgické ambulancie, mobilné laboratóriá, poľné mobilné mnohoprofilové nemocnice, nemocnice pre humánnu pomoc a medicínu katastrof, ako aj dodávka systémov Colpro (systém nezodolnenej kolektívnej ochrany osôb).

Spoločnosť CHIROSAN, s.r.o. je taktiež výhradným zástupcom spoločnosti SCHALL, Ltd., ktorá je výrobcom vzduchom podporovaných stanov využiteľných či už pri rôznych prírodných katastrofách, povodniach, na humanitárnu pomoc, alebo pre účely armády.