Výrobný program spoločnosti CHIROSAN, s.r.o.:

Ďalšia činnosť spoločnosti CHIROSAN, s.r.o.:

  • servis zdravotníckej techniky
  • metrologické služby – overovanie meradiel tlaku krvi a tónových audiometrov
  • obchodná činnosť:
    • predaj zdravotníckej techniky
    • predaj zdravotníckych pomôcok
    • predaj chemických prípravkov pre úpravu vody v masážnych bazénoch