Prevoz chorých a ranených

Prevoz chorých a ranených je konštruovaná na prepravu mobilných a imobilných pacientov, u ktorých sa nepredpokladá, že sa stanú pacientmi v ohrození života.