Rýchla lekárska pomoc

Rýchla zdravotná pomoc / Rýchla lekárska pomoc je konštruovaná na prevoz pacientov, ktorá si vyžaduje prvú pomoc a priebežnú kontrolu stavu počas prevozu. Ambulancia RLP je určená na poskytovanie neodkladnej pred nemocničnej a medzi nemocničnej zdravotnej starostlivosti pacientom s akútnym úrazom alebo ochorením, ktorí vyžadujú zdravotnú starostlivosť vykonávanú alebo riadenú lekárom špecialistom.

Ambulancia RZP je určená na poskytovanie neodkladnej pred nemocničnej a medzi nemocničnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s akútnym úrazom alebo ochorením, ktorí nevyžadujú bezprostrednú lekársku starostlivosť. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná odborným nelekárskym personálom v rozsahu základnej neodkladnej podpory životných funkcií.