Mobilná intenzívna jednotka

Mobilná intenzívna jednotka je konštruovaná a vybavená na prevoz pacientov, ktorí si vyžadujú ošetrenie väčšieho rozsahu a väčšiu kontrolu dôležitých životných funkcii.

Tento typ mobilnej intenzívnej pomoci je vybavený na najnáročnejšie úkony poskytovania prvej pomoci. Interiér a zdravotnícka výbava vozidla je navrhovaná v zmysle platných predpisov s aktívnou konzultáciou užívateľa.