Servis zdravotníckej techniky

Spoločnosť Chirosan s.r.o. zameriava sa na neustále skvalitňovanie služieb, ktoré poskytuje svojim zákazníkom. Priebežné skvalitňovanie jednotlivých činností je súčasťou tohto procesu a nevyhnutným predpokladom rozvoja samotnej spoločnosti . Všetky druhy údržby spojené so servisom zdravotníckej techniky zaisťujeme kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú školenia u výrobných organizácií s nástupom na opravu do troch dní a podľa potreby i okamžite.

Poskytovaný servis:
 • elektroliečebná a diagnostická technika
 • sterilizačná a vodoliečebná technika
 • metrologické pracoviská
 • sanitné vozidlá
 • mobilné jednotky pre humanitnú pomoc
 • rtg technika
 • dentálna technika
 • dýchacia technika
 • operačné svietidlá

Servis prístrojov môžeme realizovať na základe zmluvy o dielo formou zmluvného servisu za cenu dohodou, alebo na priame náklady pri účtovaní v dohodnutej hodinovej sadzbe pre dané obdobie plus cestovné náklady. V zmluvnom servise je realizovaná starostlivosť o vybranú zdravotnícku techniku s paušálnymi platbami za vykonávanie servisu a preventívnych prehliadok.

Medzi ďalšie aktivity úzko súvisiace so servisom zdravotníckej techniky patria nasledovné služby, ktoré Vám touto cestou dávame do pozornosti:

 • generálne opravy zdravotníckych prístrojov a komponentov v dielenských prevádzkach s povrchovými úpravami
 • poradenská a posudková služba pre novozriadené lekárske a zdravotnícke zariadenia
 • východiskové a pravidelné elektrorevízie ( odborných prehliadok a skúšok)
 • odborné prehliadky a skúšky stabilných tlakových nádob + kalibrácia prevádzkových manometrov

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 a STN 690012.